Cho thuê: nhà trọ sinh viên, công nhân. (Không điều hòa)

Cho thuê: nhà trọ sinh viên, công nhân. (Không điều hòa)

0₫

Cho thuê: nhà trọ sinh viên, công nhân. (Không điều hòa)